Opustite se uz lulu!

Piperson Smoking Pipe Lounge

Piperson

uključivanje izbornika

؎ Dijelovi lule ؎ Oblici lula ؎ Klasični oblici lula ؎ Izrada lule od vrijesa ؎ Autopsija lule ؎ Datiranje Peterson lula ؎ Savinelli ؎ Stanwell ؎ Jeftine kineske lule ؎ Rječnik lulaških riječi

Rječnik lulaških riječi

DUHAN

American mixture Duhanske mješavine na američki način
Blend Mješavina
Burley Osnovni duhan za "američke" mješavine
Cavendish Dva puta pečeni duhan, crne boje, služi za stvaranje raznih mješavina
Crim cut Kratko rezani duhan
Danish mixture Duhanske mješavine na danski način
English mixture Duhanske mješavine na engleski način
Extra mild Posebno blaga okusa
Flake cut Prešani duhan rezan u pločice
Kentucky Osnovni duhan za lule porijeklom iz američke države Kentucky
Latakia "Začinski" duhan nazvan po sirijskoj luci Latakia
Maryland Sve duhanske vrste iz američke države Maryland
Mild Blaga okusa
Mixture Mješavina s individualnom notom
Perique Duhan s područja New Orleansa, tzv. "začinski" duhan
Shag Fino rezani duhan za lule s malim glavama ili za motanje cigareta
Strong Jaka okusa
Virginia Jedan od osnovnih duhana porijeklom iz američke države Virginia

LULA

Amber Jantar
Apple Osnovni model (pogledaj pod linkom "oblici")
Ball Lula s okruglom glavom
Bamboo Bambus - za izradu vrata lule
Bant Army Savinuta lula s prstenom na spoju vrata i usnika
Bent Savinute lule
Briar Vrijes
Cherry Trešnja - za izradu lula
Churchwarden Model lule
Clay Glina
Cooling system Sistem za hlađenje dima
Corncob Kukuruzni klip - za izradu lula
Dandblasted Pjeskareno
Deer horn Rog - za izradu usnika
Dental Specijalni usnik za pušače s protezom
Dublin Osnovni model (pogledaj pod linkom "oblici")
Finish Površinska obrada
Fishtail mouthpiece Usnik u obliku ribljeg repa
Flat stemmed Lule ovalnog vrata
Flatlip Plosnato grizište
Grain Struktura drveta
Hand cut Ručni rad
Handsculptured Rukom rezbareno
Junior size Lule s malom glavom
Large Lule s velikom glavom
Leather covered Presvučeno kožom
Lip Grizište za usnik
London made Znak garancije za originalne engleske lule
London style Oznake na lulama izrađenim na osnovu klasičnih engleskih modela
Medium size Lule s glavom srednje veličine
Meerschaum Stiva, magnezijev silikat
Meerschaum lined Lula s uloškom od stive u žarnici
Mouthpiece Usnik
Oval Osnovni model (pogledaj pod linkom "oblici")
Peg Capica, spojni dio usnika
Pipe Lula
Pipe bowl Glava lule
Pipe stem Vrat lule
Pocket pipe Džepna lula - ima posebni oblik
Pot Osnovni model (pogledaj pod linkom "oblici")
Real briar Pravi vrijes
Round stemmed Lule okruglog vrata
Rusticated Imitacija pjeskarenja tokarenjem ili rezbarenjem
Saddle mouthpiece Lule s plosnatim usnikom
Shape Oblik ili model
Snap-proof-peg Capica koja se ne može slomiti
Straight grain Pravilne šare, okomito ili vodoravno paralelne
Tomato Model lule
Unique Unikat, jedini primjerak
Vulcanite Kaučuk

PRIBOR

Adjustable carbon cutter Minijaturna "freza" za reduciranje debljine "ugljena" u žarnici
Ashtry Pepeljara
Flints Kremen za upaljače
Glazed pottery Keramika
Lighter Upaljač
Lighter fluid Gorivo za upaljače (benzin ili plin)
Matches Šibice
Pipe cleaner Čistač za lulu
Pipe rack Stalak za lule
Pipe scraper Nožić za skidanje "ugljena" sa stjenki žarnice
Pocketlighter Džepni upaljač
Smoker's cabinet Ormarić za lule
Smoker's companion Kombinacija pritiskivača i žličice za uklanjanje pepela iz lule
Table lighter Stolni upaljač
Tobacco jar Posuda za duhan
Tobacco pouch Vrećica za duhan
Travel case Torbica za lule, duhan i pribor

Izvor: www.pusilulu.tk

Lula za početnike