Opustite se uz lulu!

Piperson Smoking Pipe Lounge

Piperson

uključivanje izbornika

؎ O Pipersonu... ؎ Novosti na Pipersonu ؎ Pretraživanje Pipersona ؎ Pristupne tipke (Access keys) ؎ Pisanje priloga ؎ Autorska prava ؎ Odgovornost i privatnost ؎ Ponašanje na Forumu ؎ BBC kodovi na Piperson forumu ؎ Mapa weba ؎ Kontakt

Za slijepe i slabovidne

Linkovi na vrhu stranice ("Preskoči navigaciju" i drugi) namijenjeni su za slijepe i slabovidne osobe koje koriste čitače zaslona. Oni koji dobro vide, te linkove ne bi trebali vidjeti.

Pristupne tipke (Access keys)

Ovaj web site koristi sljedeće prečice na tipkovnici, odnosno pristupne tipke (Access Keys):

0 - Upute za korištenje pristupnih tipki (ova stranica)
1 - Početna stranica
2 - Forum
3 - Mapa weba
4 - Pretraživanje
5 - Skok na početak teksta (preskakivanje navigacije)

Upute za korištenje pristupnih tipki u različitim preglednicima:

Browser Kombinacija tipki
Chrome (Win i Linux), Amaya Alt + broj
Firefox (Win i Linux), Safari (Win) Alt + Shift + broj
Internet Explorer Alt + broj, Enter
Opera Shift + Esc, broj
Chrome (Mac), Safari (Mac) Ctrl + Opt + broj
Firefox (Mac), Amaya, Camino, Konqueror Ctrl + broj

Naravno, možete koristiti i uobičajene tipkovne prečice, navodim samo najbitnije:

Kombinacija tipki Funkcija
Ctrl + + Povećavanje teksta
Ctrl + - Smanjivanje teksta
Ctrl + 0 Normalna veličina teksta
Home Na vrh stranice
End Na dno stranice
Tab Kretanje unaprijed po elementima na stranici
Shift + Tab Kretanje unatrag po elementima na stranici
Ctrl + klik na link Otvaranje linka u novoj kartici (tabu)
Shift + klik na link Otvaranje linka u novom prozoru
Alt + klik na link Download linka
Esc Zaustavljanje učitavanja stranice
F5 ili Ctrl + R Ponovno učitavanje stranice
Ctrl + F5 ili Shift + F5 Ponovno učitavanje stranice uz čišćenje cachea
Ctrl + F Pretraživanje stranice
F3 ili Ctrl + G Sljedeći rezultat pri pretraživanju stranice
Shift + F3 ili Ctrl + Shift + G Prethodni rezultat pri pretraživanju stranice
Ctrl + D Bilježenje stranice u bookmarke
Ctrl + Tab ili Ctrl + PgDown Prelazak na sljedeću karticu (tab)
Ctrl + Shift + Tab ili Ctrl + PgUp Prelazak na prethodnu karticu (tab)
Ctrl + F4 ili Ctrl + W Zatvaranje aktivne kartice (taba)