Opustite se uz lulu!

Piperson Smoking Pipe Lounge

Piperson

uključivanje izbornika

؎ O Pipersonu... ؎ Novosti na Pipersonu ؎ Pretraživanje Pipersona ؎ Pristupne tipke (Access keys) ؎ Pisanje priloga ؎ Autorska prava ؎ Odgovornost i privatnost ؎ Ponašanje na Forumu ؎ BBC kodovi na Piperson forumu ؎ Mapa weba ؎ Kontakt

Upute za pisanje priloga

Ukoliko smatrate da biste mogli pridonijeti ovom siteu, mislite da biste mogli napisati dobar i zanimljiv tekst (koji odgovara koncepciji ovog sitea) - javite se!
Svaki kvalitetan prilog je dobrodošao, bez obzira radi li se o jednom kratkom tekstu ili o dugoročnoj suradnji.

Kako treba pisati tekstove:

 1. Pišite o onome o čemu imate što reći, a mislite da bi moglo biti zanimljivo i/ili korisno ostalima.
 2. Tekst mora imati naslov iz kojega se može shvatiti o čemu je u tekstu riječ.
 3. Sadržaj treba biti podijeljen u logične cjeline kako bi se mogao lakše čitati.
 4. Tekst mora biti potpisan bilo punim imenom i prezimenom, bilo nadimkom.
 5. Ako želite da uz tekst bude objavljena i vaša e-mail adresa i/ili URL, to trebate posebno naglasiti.
 6. Tekstovi mogu biti na hrvatskom, srpskom ili srodnom jeziku.
 7. Tekstove šaljite preko on-line forme ili na web@piperi ondason.org u TXT, DOC ili PDF formatu.
 8. Nemojte kopirati tuđe radove i time dovoditi i sebe i mene u nezgodnu situaciju.
 9. Tekstovi koji nisu dovoljno dobri za objavljivanje - nisu dovoljno dobri za objavljivanje.


Svi prilozi su dobrovoljni i volonterski, te se, s obzirom na nekomercijalnu prirodu ovih stranica, slanjem priloga odričete svih autorskih imovinskih prava za ove Web stranice. Istodobno, autori objavljenih priloga pridržavaju sva autorska moralna prava.

Drugim riječima:

 1. Za priloge objavljene na ovim Web stranicama nećete dobiti nikakvu novčanu naknadu.
 2. Imate pravo svoje priloge objavljene na ovim Web stranicama objaviti i drugdje (i naplatiti, ako želite i možete).
 3. Vi ćete biti navedeni kao autor objavljenog priloga i nitko drugi nema pravo autorstvo pripisivati sebi.

Detalje o autorskim pravima možete pročitati na stranici Autorska prava i u Zakonu o autorskom pravu.

Ukoliko šaljete preporuku za tekst kojeg niste sami napisali, već potječe iz drugih izvora, molim da (ukoliko je moguće) jasno naznačite izvor i pravog autora kako bih ga mogao kontaktirati.

Kao webmaster, pridržavam pravo ne objavljivanja primljenih priloga, ukoliko ocjenim da njihov sadržaj nije prikladan, ili da svojom formom, oblikom ili sadržajem ne odgovara ovim Web stranicama.