Opustite se uz lulu!

Piperson Smoking Pipe Lounge

Piperson

uključivanje izbornika

؎ Osnove ؎ Punjenje lule ؎ Flake duhan ؎ Plug, cake i rope duhan ؎ Čišćenje lule ؎ Domaći video

Priprema plug, cake i rope duhana

Kratke video upute za osnovne metode pripreme plug, cake i rope duhana prije punjenja lule.

How to Prepare Plug Pipe Tobacco

How to Prepare Cake Pipe Tobacco

How to Prepare Rope & Twist Pipe Tobacco

Lula za početnike