Opustite se uz lulu!

Piperson Smoking Pipe Lounge

Piperson

uključivanje izbornika

؎ Dijelovi lule ؎ Oblici lula ؎ Klasični oblici lula ؎ Izrada lule od vrijesa ؎ Autopsija lule ؎ Datiranje Peterson lula ؎ Savinelli ؎ Stanwell ؎ Jeftine kineske lule ؎ Rječnik lulaških riječi

Datiranje Peterson lula

Peterson lula

Istorija Irske je bogata i u njoj ima mnogo toga čime čovek može da se ponosi. U njoj se prepliću sukobi, porodične, rasne i religijske tradicije. Nijedna druga zemlja se ne može ni porediti sa njom u ovome. Ali prvih nekoliko milenijuma irske istorije nemaju nikakav značaj za ovaj vodič kroz datiranje. Ako želite da pročitate nešto više o istoriji Irske, toplo vam preporučujem "Priču o irskoj rasi" koja daje veoma zanimljiv i, koliko mi to možemo da primetimo, veoma tačan pregled njihove istorije. Preplitanje istorije i teme ovoga članka počelo je 1865. godine kada je Čarls Piterson (Charles Peterson) otvorio mali dućan za duvane u Dablinu. Kasnije, 1875. godine, Čarls Peterson je braći Kappu, Fridrihu i Hajnrihu predstavio novi dizajn lula i ovim činom je otpočelo dugotrajno partnerstvo Kapp and Peterson. Ove lule "novog dizajna" su sada čuvene Petersonove system lule. Do 1890. godine Kapp and Peterson su postali vodeći proizvođači lula i duvana u Irskoj sa sve većim brojem poklonika u Britaniji i Americi. Godine 1898 pojavio se još jedan od Petersonovih čuvenih izuma: usnik sa P-lipom, takođe poznat i kao Stekov usnik. Tako ćemo zarad ovog članka, proučavati samo za ovaj članak relevantni deo irske istorije, od šeste - sedme decenije XIX veka pa do danas.

Pre nego što počnemo sa ovim vodičem kroz datiranje Petersonki, moramo napomenuti da su braća Kapp pravili lule još pedesetih godina XIX veka i to u više oblika koje sada isključivo povezujemo sa Peterson lulama. Razlog tome je što su oni pronalaske Čarlsa Petersona prosto upotrebili na oblicima lula koje su već uveliko pravili. Od svog osnivanja cilj firme "Kapp & Peterson" je bio da naprave lulu koja se dobro puši, a koju će svaki običan čovek koji je zaposlen moći sebi da priušti – i mi čvrsto verujemo da im je ovo pošlo za rukom.

Pojašnjenje naslova

Nekonstantnosti u Petersonovim proizvođačkim procesima nam ne dozvoljavaju da napravimo tačan vodič kroz datiranje. Zato je ovo i vodič zasnovan samo na osnovnim principima. Npr. Peterson, kada je izbacio nove žigove o poreklu lule, nije prestao da koristi stare – tako da se žigovi prepliću kroz različite periode (nisu karakteristični samo za jedan) jer je to – da li će biti upotrebljen jedan ili drugi, nekada zavisilo samo od toga koji od ta dva žiga će majstor koji je radio na luli prvi uzeti u ruku. Neke od lula iz Šerlok Holms kolekcije iz osamdesetih godina XX veka imaju tzv. Pre-Republic žigove, kao i neke od lula koje su proizvedene 2000. godine. Kakogod, nema previše ovakvih, pogrešno označenih lula.

Natpis na glavi lule

Tokom godina kada su Kapp i Peterson sarađivali, Irska je pretrpela nekoliko promena u nazivu države i te promene se ogledaju i na Peterson lulama iz ovog perioda. Ako poznajemo ove promene, Peterson lule možemo grubo razvrstati u pet kategorija:

1) "Patent era"- period koji je otpočeo kada i saradnja "Kapp i Peterson" i završio se isticanjem statusa pronalaska (od 1875. godine do 1910. godine). Ali, zarad nekih naših razloga, mi ćemo računati da je ovaj prvi period počeo 1875. godine ali da se završio 1922. godine. Peterson lule izrađene tokom najvećeg dela ovog perioda nemaju na sebi (COM žig) – žig koji označava zemlju porekla proizvođača. Ipak, krajem ovog perioda, otprilike oko 1915-1916. godine, Peterson je počeo da stavlja natpis "Made in Ireland" na lule u pravougaonom formatu.

2) Irska slobodna republika je formirana 15.1.1922. godine. To znači da je sledeće doba (era) – doba slobodne republike i ono će trajati od 1922. godine do 1937. godine. Peterson je ovu promenu ispratio novim žigom "Irska slobodna republika" sa jedne ili sa obe strane, paralelno ili normalno na središnju osu glave lule i izuzetno blizu usniku.

3) EIRE (Irska) je formirana 23.12.1937. godine. Tako da era lula napravljenih u vreme EIRE traje grubo od 1938. godine do 1940. – 1941. (?) godine. Peterson je u ovom periodu označavao lule sa natpisom "Made in EIRE". "Made" je činilo gornju polovinu kruga, "EIRE" donju, a "in" je stajalo u sredini. Posle su prešli na natpis "Made in Ireland" i koristili ga u gorepomenutom kružnom obliku do 1945. - 1947. (?) godine, a još kasnije su ovaj natpis stavljali ravno u jednom ili dva reda.

4) Doba Republike (Republic era) počinje formiranjem irske republike 17.4.1949. i traje do danas. Od 1949. godine do danas natpis na Peterson lulama je "Made in the Republic of Ireland" – ispisano u pravougaonoom formatu, najčešće u tri reda, ali je korišćena i forma sa dva reda u kojoj je reč Republika bila skraćena, mada ima i natpisa u dva reda u kojima ova reč nije skraćena.

5) Peterson lule napravljene u Britaniji obuhvataju zapravo dva perioda koja smo već naveli – period pre formiranja republike i period republike. Godine 1895. Peterson je otvorio radnju u Londonu koja je funkcionisala sve do kasnih pedesetih, odnosno ranih šezdesetih godina dvadesetoga veka. Da bismo pojednostavli stvari računaćemo da je "englesko doba" (Peterson lula) trajalo od 1895. godine do 1959. godine. Natpisi (žigovi) koje je Peterson koristio u Londonu i koje smo videli su:

Made in England (u kružnom obliku)
Made in London
Made in London England
Simply, London England
Great Britain

Iako postoje još neki natpisi koji su korišćeni, ovi gore pobrojani vam daju neku opštu sliku. Verujemo da je najraniji od ovih natpisa "Made in England" u pravougaonom obliku, pošto je otprilike u isto vreme Peterson koristio natpis "Made in Ireland" u pravougaonom obliku na lulama koje je pravio u Irskoj. Na osnovu istog šablona možemo zaključiti da je natpis "Made in England" u obliku kruga korišćen u isto vreme kada je korišćen i kružni natpis "Made in EIRE" i "Made in Ireland".

Kao što vidite, ovo je prilično precizna podela. Ali, moramo napomenuti da je bilo i određenih odstupanja u ovom metodu obeležavanja lula – Peterson nikada nije bio preterano angažovan na uklanjanju starih žigova iz radionica tako da ima i preklapanja (pojavljivanja nekih starih žigova – natpisa) u novijim periodima.

Objašnjenje za znakove pitanja kod godina: tokom II sv. rata bilo je iz očiglednih razloga veoma teško doći do vresa tako da niko sa sigurnošću ne može da tvrdi kada je (koje godne) i koliko lula Peterson napravio tokom ovih ratnih godina. Teško je odgonetnuti zašto je sa natpisa "Made in EIRE" prešao na natpis "Made in Ireland" tokom ovog perioda kada je zvanično zemlja još uvek bila EIRE sve do 1949. godine. Zanimljiv je podatak da je tokom rata, usled nedostatka vresa, Peterson pravio lule od gline i morte – močvarnog hrasta (bog oak), iako su proizvodnju lula od gline prekinuli još tokom prvog perioda (Patent era), a proizvodnju Bog oak lula – lula od morte, još tokom ranih tridesetih.

Natpis "Made in Ireland" pravougaonog oblika može da predstavlja sledeći problem u datiranju Peterson lula zato što je ovaj naziv korišćen i krajem tog perioda i u kasnim četrdesetim godinama XX veka. Tako da kao pomoć u datiranju moramo koristiti i stil slova koje je Peterson koristio na svojim lulama. Od početka "Patent ere" pa sve negde do ranih tridesetih godina XX veka, Peterson je koristio slovo P "staroga stila" – sa savijenim krajevima.

Od tog perioda pa sve do danas, Peterson koristi uobičajeniji oblik slova P. Tokom sedamdesetih godina Peterson je započeo proizvodnju "komemorativnih" lula, poznatije kao "ponovljene" ili "retro" lule i ove lule su imale slovo P urađeno starijom tehnikom. Ali, na osnovu lula koje imamo i koje smo videli postoji izvesna razlika između ovog "starog P" iz sedamdesetih i originalnog slova P "starog stila". Kakogod. Ove "retro" lule u principu imaju srebrni prsten sa žigom kvaliteta i na osnovu njega ih možemo datirati.

Takođe, moramo se osvrnuti i na natpis "A Peterson product". Tokom poslednjih nekoliko godina perioda (Pre-Republic era) i tokom perioda republike, Peterson je počeo da stavlja natpise i na druge linije lula kao što su Shamrock i Killarney, sa natpisom "A Peterson product" preko COM žiga. To znači da je lula označena na ovaj način napravljena u periodu od 1948. godine do danas, a da je COM žig svrstava u lule napravljene u periodu (pre)republike.

Datiranje na osnovu srebrnog prstena

Žigove o kvalitetu na srebro stavlja kancelarija zadužena za kontrolu kvaliteta metala, u slučaju Petersona dablinska kancelarija za kontrolu kvaliteta metala je potvrdila da je srebrni sadržaj vrhunsko srebro – tj. da imamo 925 delova srebra na hiljadu delova metala. Srebrni žigovi o kvalitetu na Peterson lulama predstavljaju tri grupe znakova, svaka u vidu nekog grba. Prvi je mapa Irske, drugi je harfa koja označava čistoću srebra i treći je slovo koje označava godinu. Stil slova i oblik grba u kojem se ono nalazi određuju godinu kada je Kancelarija za kontrolu kvaliteta metala pečatirala srebrne prstenove, a ne predstavlja nužno i godinu kada je lula proizvedena. Peterson je naručivao na hiljade ovih prstenova i slao ih na žigosanje u kancelariju. Kancelarija bi utisnula godinu kada su dobili prstenove na pečatiranje, a moglo je da se dogodi da zaposleni u Petersonu stave te prstenove i godinu, dve do tri posle godine koja je utisnuta na prstenu. Ali, u principu, prstenovi su stavljani na lule koje su proizvedene te godine. Žigove grada Dablina možete pronaći u bilo kojoj knjizi o srebrnim žigovima ili na nekom od mnogobrojnih sajtova.

Samo je 1987. godine, dablinska kancelarija za kontrolu kvaliteta metala dodala i četvrti žig da bi obeležila godinu osnivanja grada Dablina (988. godina). Ipak, sve lule iz 1987. i 1988. godine koje smo imali priliku da pogledamo, generalno, nemaju ovaj četvrti žig.

Ovde, opet, moramo da dodamo jedno "možda" kada je reč o ovim obeležjima. Godine 1976., dana 1.6., određene zemlje bile su učesnice međunarodne konferencije o znakovima za obeležavanje kvaliteta srebra i odlučile da usvoje potpuno drugačije oznake za "čisto" srebro (sterling silver). Ovaj znak je arapska cifra 925. smeštena između skala vage i mesta ravnoteže vage i u slučaju Petersonovih lula one mogu, ali ne moraju, imati preostala dva žiga sa obe strane. Specijalno za ove lule možemo reći da su napravljene u periodu od 1976. do danas, da su obeležene i namenjene za isporuku u zemlje koje su bile učesnice ove konferencije. Za isporuke u sve ostale zemlje Peterson i dalje koristi stare žigove. Peterson lule sa srebrnim prstenom koje nemaju ove žigove su najverovatnije napravljene za tržište SAD-a jer po propisima SAD-a na čistom srebru mora samo da bude utisnuto "sterling silver" ili "sterling". Pre nego što zaključimo ovaj odeljak o srebrnim žigovima moramo pomenuti i znakove koje mnogi ljudi smatraju za žigove. Peterson koristi tri vrste znakova na nekim od njihovih lula koji nisu oznake kvaliteta srebra već njihova druga vrsta logoa (ispod). Ovi znakovi su:

Detelina, zbog velikih količina detelina u Irskoj;
"Nagnuta lisica" koja simboliše čuvene lovove na lisice iz irske istorije i
Kamena kula koja predstavlja stotine takvih kula koje se nalaze rasute po celoj Irskoj.

I da ponovimo još jednom: ovo nisu žigovi koji označavaju srebro i njegov kvalitet.

Takođe, mnogi novi lulaši misle da je Kapp i Petersonov oficijalni logo K & P koji se nalazi sa svake strane grba u obliku štita, ustvari žig, što on naravno nije. To su jednostavno Kappovi i Petersonovi inicijali.

Datiranje na osnovu serija

Datiranje na osnovu serija ili brojeva su oblasti u kojima se susrećemo sa najvećim brojem problema. Na primer: serija 300 su svi oblici koji su korišćeni za vreme perioda "Patent era" i verujemo da je Peterson počeo da koristi ovaj numerički sistem onog trenutka kada je istekao "patent". U slučaju serije 300, bez proučavanja COM oznake i oznaka na srebru, neko može samo da zaključi da je ova serija napravljena u periodu između 1910. godine pa do danas. Serija broj 300 nije bila u Petersonovom katalogu 1905. godine.

Iako još uvek pokušavamo da odredimo kada su se tačno neke od serija lula pojavile, evo nekih za koje smo prilično sigurni:

Centennial Edition - 1975. (izdate povodom stogodišnjice Kappa i Petersona).
Great Explorers Series (Istraživačice) – 2002. godine;
Harp series – 2002. godine;
Mark Twain Numbered Edition – 1979. (numerisane od broja 1 do broja 400);
Mark Twain 2nd Numbered Edition – 1981. godine (numerisane su od broja 1 do broja 1000);
Mark Twain – serija bez numeracija – 1983. - 1989. godine (sigurno postoji i četvrta edicija ovih lula jer neki ljudi poseduju lule iz ove edicije koje na srebrnom prstenu imaju utisnutu 1998. godinu. Još uvek pokušavamo da otkrijemo kada je ova četvrta edicija započela);
Emerald series – otprilike 1985. do 2003. godine;
Millenium Edition – 1988. godine (povodom osnivanja grada Dablina);
Sherlock Holmes Series – 1987. – najverovatnije 1989. ;
Return of Sherlock Holmes Series – najverovatnije 1991. godine;
Sherlock Holmes Meerschaum – 2006. godina.

Peterson lule od gline, močvarnog hrasta - morte (bog oak) i trešnjinog drveta (cherry wood)

Peterson lule od gline, morte i trešnjinog drveta mogle su da budu kupljene tokom prvog perioda (Patent era), sa ili bez odgovarajuće kutije, a Peterson ih je nudio i uz svoje lule od vresa i "morske pene" (meerschauma).

Petersonove lule od gline mogle su da budu kupljene tokom "Patent ere" samo u dva oblika koja su označena u njihovom katalogu iz 1905. godine. Tokom ovog perioda, njihove lule su bile označene natpisom "Peterson Patent" i bile su ponuđene u dve varijante: sa srebrnim ili sa prstenom od nikla. Koliko dugo i tokom kojih godina je Peterson pravio ove lule je nepoznato, ali, kao što smo ranije pomenuli, dva oblika ovih lula se nalaze u njihovom katalogu za 1905. godinu. Tokom II sv. rata Peterson je opet pravio lule od gline zbog razumljive nestašice i nedostatka vresa. Lule iz ovog perioda su označene natpisom "Peterson System" i bile su u ponudi samo lule sa trakom od nikla. Kraj ove "kasnije" proizvodnje lula od gline došao je sa zatvaranjem petersonove radnje u Londonu (kasne pedesete ili rane šezdesete godine dvadesetog veka).

Peterson se tokom II sv. rata vratio ponovo i proizvodnji lula od morte (bog oak pipes) – takođe zbog nedostatka vresa. Oni su prekinuli proizvodnju ove vrste lula tokom tridesetih godina XX veka (II period u našoj podeli – Free State Era). Kada je reč o Petersonovim lulama od morte one će uvek imati metalni prsten sa usnikom od jantara (ranija proizvodnja) ili sa usnikom od vulkanita i odgovarajućim COM žigom. Kao i kod lula od gline, Peterson je nudio dve verzije lula od morte u prvom periodu (Patent era): jedna verzija je bila sa srebrnim prstenom, a druga sa prstenom od nikla. Petersonove lule od morte koje su pravljene za vreme II sv. rata imale su samo prsten od nikla.

Peterson je tokom prvog perioda (Patent era) pravio i lule od trešnjinog drveta (cherry wood) u dve verzije: glatka glava lule i Bark-left-on finish (neka vrsta rezbarene - rusticated - lule)

Kao i kod lula od gline, Peterson je ove lule prodavao sa usnicima od jantara ili vulkanita i sa srebrnim ili prstenom od nikla; i kao kod lula od gline iz "prvog perioda" (Patent Era) ne znamo kada su se ove lule pojavile na tržištu, kao ni kada je Peterson prestao da ih proizvodi. Petersonove lule od trešnjinog drveta bile su u ponudi sa unutrašnjošću glave lule od meerschauma ili bez meerschauma.

Metalni deo kod tipa lula "Military Mounted Pipes"

Kako lule stare, zub vremena će i pored svog održavanja (čišćenja, poliranja) ostaviti svoj trag na nomenklaturama što će još više otežati utvrđivanje stvarne starosti vaše Peterson lule. Nekada će dobro i detaljno čišćenje od masnoća sa naših ruku, prljavštine i pepela omogućiti da se nomenklatura opet delimično nazire. Ali, nomenklatura je često toliko uništena da joj ni ovo čišćenje ne može apsolutno pomoći. Šta uraditi u ovakvom slučaju? Ako posedujete neku od lula iz serije (Military Mounted Pipes) – oblik metalnog dela na ovim Peterson lulama vam može predstavljati određen trag, ali vam ne može dati preciznu godinu proizvodnje. Tokom prvog perioda (Patent Era) ovaj metalni deo (okov) kod ove serije Petersonovih lula je bio nešto više "u obliku žira" - deo koji je okrenut ka glavi lule će imati nešto veći obim od dela koji je bliži usniku. Ovaj veći radijus se"postepeno" tokom perioda (Irish Free State Era) menja u manji radijus, da bi u periodu posle II sv. rata, ova razlika u radijusima bila skroz izjednačena - ovaj tip lula dobija današnji izgled.

Metalni okov na Petersonovim lulama od gline tokom prvog perioda (Patent Era) je "više pod uglom" (cela linija lule je bila ravnija, a sam ugao između glave lule i vrata je bio veći) dok su ove petersonove lule od gline napravljene za vreme II sv. rata više "savijene" (linija lule više nije toliko ravna, a ugao između glave lule i vrata je manji) - kao što je i većina Peterson lula od tada pa do danas.

Kao i sve što se odnosi na datiranje Petersonovih lula, ovaj metod može samo donekle da nas uputi na godinu koje je lula proizvedena – no bolje išta, nego ništa. Godine kada je dolazilo do promena na ovim metalnim delovima (okovima) su za nas apsolutno nepoznate. Ali, neko sa većom kolekcijom Petersonki od naše može po godinama utisnutim na srebru da se još malo više od nas približi tačnoj godini kada je neka lula napravljena. Na kraju, valjalo bi reći da je ovo samo kratak uvod u datiranje Peterson lula, koji će vam, nadamo se, pomoći da preciznije odredite godinu kada je vaša omiljena Petersonka napravljena.

Lulče

Lula za početnike